TwistFM Beheer: Shadow of Vonne
TwistFM Promotie: Klopfer
TwistFM Chat OPS: Tineke of Devilsangels
TwistFM App Beheer: Ton

Vragen over TwistFM of Artiestenpromotie graag mailen naar: admin@twistfm.nl
Vragen over de app graag mailen naar: ton@twistfm.nl
Vragen over promotie: klopfer@twistfm.nl
Vragen over de chat: chat@twistfm.nl